payoff_vit_small2

OM Föreningen Svenska Tonsättare

Organiserar svenska tonsättare sedan 1918.

Föreningen har funnits sedan 1918 då den grundades av dåtidens namnkunnigaste tonsättare såsom Kurt Atterberg, Hugo Alfvén, Oskar Lindberg, Wilhelm Peterson-Berger, Ture Rangström, Wilhelm Stenhammar m.fl. Det var FST som 1923 grundade Stim (Föreningen svenska tonsättares internationella musikbyrå), när man insåg att bevakningen och administrationen av upphovsrätt och royalties tog för stor tid från den musikpolitiska debatten och från det egna komponerandet. Sedan dess är FST representerat i Stims styrelse och i olika kommittéer inom ramen för Stims verksamhet, inklusive Svensk Musik. FST är huvudman för Stim tillsammans med SKAP (Sveriges kompositörer och textförfattare) och Musikförläggarna.

Föreningen har alltsedan den grundades haft omfattande kontakter med utländska tonsättarorganisationer och har arbetat aktivt för att förstärka det internationella samarbetet både på det konstnärliga och upphovsrättsliga planet. FST är representerat i ECF (European Composers' Forum)ECSA (European Composers & Songwriter Alliance) och FFACE (Federation of Film & Audiovisual Composers of Europe). Det nordiska samarbetet inom ramen för NKR (Nordiska komponistrådet) är synnerligen aktivt. FST samarbetar också med andra konstnärsorganisationer, bland annat genom KLYS (Konstnärliga och litterära yrkesutövares samarbetsnämnd) samt tjänstgör som remissinstans på det musikpolitiska området. FST är också representerat i styrelser för institutioner, stiftelser och förvaltningsgrupper inom musikområdet.

FST har sitt säte och kansli i Stockholm. Styrelsen består av åtta aktiva tonsättare och sammanträder ca tio gånger per år. Verksamheten är varierad och omfattar allt från rådgivning i ekonomiska frågor till anordnande av sociala sammankomster under ibland lättsamma, ibland högtidliga former. Medlemmarna är spridda över hela Sverige med en majoritet i Stockholmsområdet. Göteborg med omnejd och Skåne är andra tonsättartäta regioner. Ett antal medlemmar bor utomlands.

Medlem kan den bli som verkar inom det konstmusikaliska området samt har etablerat sig något inom det officiella musiklivet. Se vidare information på hemsidan om hur du ansöker om medlemskap i FST.

FSTs Styrelse 2018 (från vänster i bild): Ulrika Emanuelsson, Dror Feiler (vice ordf.), Marcus Wrangö, Maria Lithell Flyg (nyinvald), Martin Jonsson Tibblin (ordf.), Marie Samuelsson, Sten Sandell och Jenny Hettne.
FSTs Styrelse 2018

Skriv en rad till oss!

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett meddelande.
X