payoff_vit_small2

FST celebrating 100 years in 2018

[Translate en English] Under hela 2018 kommer vi att fira FSTs Hundraårsjubileum, med kulmen på själva födelsedagen 29 november.

[Translate to english] Föreningen Svenska Tonsättare (FST) grundades 1918 av ett trettiotal av sekelskiftets verksamma tonsättare, med ändamål att tillvarata svenska tonsättares konstnärliga, ekonomiska och sociala intressen. I hundra år har föreningen arbetat för att tillgängliggöra och sprida såväl ny som äldre svensk musik och främja den musikaliska mångfalden, i Sverige och internationellt. År 1918 bestod FST av 34 medlemmar. Idag är föreningen en sammanslutning av närmare 400 professionella tonsättare inom det konstmusikaliska område.

FST Board 2018 (från vänster i bild): Ulrika Emanuelsson, Dror Feiler (vice ordf.), Marcus Wrangö, Maria Lithell Flyg (nyinvald), Martin Jonsson Tibblin (ordf.), Marie Samuelsson, Sten Sandell och Jenny Hettne.
FST Board 2018
X