payoff_vit_small2

mars, 2018

19mars14:00Elektronmusiken och framtiden – en samtalskonsert14:00 ScenkonstmuseetTonsättare:Fredric BergströmOrt:Stockholm

Om evenemanget

14.00 – 16.00

Med sikte på framtiden gör vi en resa kors och tvärs genom de svenska arkiven. Ledsagare är tonsättarna Savannah Agger, Kim Hedås och Martin Jonsson Tibblin.
Samtalsledare, Mats Lindström, studiochef EMS.

Fredric Bergström ger ett uruppförande av ett verk för vevlira och elektronik. I övrigt rör vi oss fritt och lyssnar på gyllene exempel från de rika arkiven.

Fredric Bergström f 1975 – Open up a can of wasps 2018, 15’ uruppförande

Verkkommentarer

Open up a can of wasps är ett verk för vevlira och elektronik från 2017. Ett av vevlirans unika och säregna ljud är dess buzz, hizz, chien, recsegő eller knarr som det här verket bygger på. Dessa ljuden kommer från knarrstallet som ligger löst fasthållet under en bordunsträng mot ljudlådan. När vevens rotationshastighet kort ökas, följer bordunsträngen med hartshjulet en kort bit, men faller snabbt ned tillbaka och orsakar några slag, så kallade knarr, på knarrstallet. Dessa knarr används sedan av tonsättaren för att rytmisera och markera musiken, samt skapa oreda.

Komponerad och framförd av: Fredric Bergström, tonsättare och programmerare, Masthugget.

Tid

(Måndag) 14:00

Plats

Scenkonstmuseet

Sibyllegatan 2

Arrangör

Tonsättarbiografi

Fredric Bergström
X